Incoterms 2000

Pravila Incoterms določajo pravice in obveznosti kupca in prodajalca v zvezi z dobavo blaga, razporeditev stroškov in prehod nevarnosti s prodajalca na kupca. So enotna mednarodna pravila za razlago trgovinskih izrazov, kar tudi preprečuje različna razumevanja med različnimi državami.

Klavzule Incoterms se uporabljajo samo v primeru, če se stranki zanje izrecno ali molče dogovorita. Trenutno so v uporabi tako Incoterms 2000 kot tudi Incoterms 2010, zato je priporočljivo, da se stranki izrecno sklicujeta na določeno izdajo Incoterms.

Prodajna pogodba, ki se sklicuje na določeno klavzulo Incoterms, bistveno zmanjša tveganje pravnih zapletov, saj je jasno določeno:

- Kraj in čas dobave blaga kupcu
- Kraj in čas prehoda nevarnosti izgube ali poškodovanja blaga s prodajalca na kupca
- Razporeditev blagovnih stroškov med stranki prodajne pogodbe
- Druge pravice in obveznosti strank, kot na primer obveznosti izvoznega in uvoznega carinjenja, zavarovanja blaga, sklenitve prevozne pogodbe, pakiranja blaga ipd.

Klavzule Incoterms ne rešujejo nekaterih pomembnih vprašanj, kot so:

- garancija
- odgovornost za izdelek
- plačilni pogoji
- kršitev pogodbenih obveznosti
- pravo, ki se uporablja za pogodbeni odnos
- pristojnost sodišča v primeru spora
- definicija višje sile
- in vse ostalo, kar ni vezano na prevoz in dobavo blaga

Incoterms 2000 obsegajo trinajst trgovinskih klavzul, ki vsebujejo določbe o razmejitvi obveznosti pogodbenih strank po prodajni pogodbi. Največkrat se uporabljajo v mednarodni trgovini. Z njihovo pravilno uporabo se lahko podjetja izognejo nesporazumom in stroškom, ki velikokrat nastanejo zaradi premalo opredeljenih pravic in dolžnosti pogodbenih strank.


Klavzule Incoterms se uporabljajo samo v primeru, če se stranki zanje izrecno ali molče dogovorita. Trenutno so v uporabi tako Incoterms 2000 kot tudi Incoterms 2010, zato je priporočljivo, da se stranki  izrecno sklicujeta na določeno izdajo Incoterms.

Skupina "E": Odhod

EXW

ex works - franko tovarna

Skupina "F": Prevoz neplačan 

FCA

free carrier - franko prevoznik

FAS

free alongside ship - franko ob ladijski bok

FOB

free on bord - franko na ladijski krov

Skupina "C": Prevoz plačan 

CFR

cost and freight - stroški in prevoznina

CIF

cost, insurance and freight - stroški, zavarovanje in prevoznina

CPT

carriage paid to - prevoz plačan do

CIP

carriage and insurance paid to - prevoz in zavarovanje plačano do

Skupina "D": Prihod

DAF

delivered at frontier - dobavljeno na mejo

DES

delivered ex ship - dobavljeno na ladji

DEQ

delivered ex quay (duty paid) - dobavljeno na obali (ocarinjeno)

DDU

delivered duty unpaid - dobavljeno, neocarinjeno

DDP

delivered duty paid - dobavljeno, ocarinjeno

 

Klavzula

EXW

FAS

FCA

FOB

CFR

CPT

CIF

CIP

DAF

DES

DEQ

DDU

DDP

Vrsta stroškov

     

FOT

                 

Embaliranje blaga

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Naklad v tovarni

K

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Prevoz do odpremne postaje

K

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Čakanje na nakladanje

K

K

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Izvozno carinjenje

K

K

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Nakladanje tovora

K

K

K

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Glavni prevoz blaga

K

K

K

K

P

P

P

P/K

P

P

P

P

P

Zavarovanje med prevozom

K

K

K

K

K

K

P

P/K

P

P

P

P

P

Razkladanje blaga

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

P

P

P

Carine in takse pri uvozu

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

P

K

P

Uvozno carinjenje

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

P

K

P

Prevoz do sedeža kupca

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

P

P

Razkladanje v kupčevem skladišču

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

P

P

 P – Pošiljatelj              K – Kupec